Sposoby odpoju cieląt

krowa

Odpowiedni wychów cieląt pozwala na uniknięcie niepożądanych efektów, takich jak niedostateczny rozwój zwierząt w pierwszych okresach życia, choroby, czy także padnięcia. A każdy poważny hodowca ma w świadomości, że to właśnie cielęta decydują o opłacalności całej produkcji. Dlatego tak ważna jest dbałość o dwa podstawowe czynniki: środowisko obory oraz prawidłowy odpój.

Siara

Siara jest specjalnym rodzajem pokarmu, przeznaczonym dla nowonarodzonego cielaka. Zwierzę żywi się siarą przez pierwsze 7 dni życia. Istnieją dwie możliwości podania:

  • Bezpośrednio z wymienia – w tym wypadku cielę połyka porcje około 5-6 ml i miesza je ze śliną. Ma bezpośredni kontakt z matką, co wpływa pozytywnie na zminimalizowanie stresu.
  • Wiaderko – cielę połyka jednorazowo większe porcje. Rozwiązanie zalecane tylko przy braku innej możliwości.
  • Automatyczne stacje odpajania, które można nabyć w sklepach rolniczych lub internetowych sklepach rolniczych.

Skład siary może być bardzo różny, w zależności od takich czynników jak: rasa, wiek czy produkcyjność. Jakość siary można zbadać przy użyciu siaromierza. Drobiazgowe podejście do tej kwestii ma duże znaczenie, ponieważ liczne badania potwierdzają, że efektywne żywienie w pierwszym odpoju ma wpływ na późniejszą produkcyjność zwierzęcia. Cielęta, które spożywały siarę ubogą w przeciwciała, miały przyrosty dobowe na poziomie nieco ponad 550 gramów, zaś ssaki, które otrzymywały siarę bogatą w przeciwciała przyrastały blisko 1000 g na dobę.

Mleko

Kolejnym okresem żywienia jest karmienie mlekiem lub preparatem mlekozastępczym z udziałem pasz stałych. Średnio cały ten okres trwa 60 – 70 dni, przy czym mleko stosuje się tylko przez pierwsze dwa tygodnie. Pozwala to zmniejszyć koszty odchowu. Po tym okresie żywienie cieląt odbywa się przy zastosowaniu preparatów mlekozastępczych o wysokiej wartości odżywczej. Wprowadzane są także pasze stałe, składające się głównie z suszonej serwatki, białka mleka, tłuszczów, białka soi oraz premiksów mineralno-witaminowych. Inne pasze takie jak siano, sianokiszonka czy marchew można wprowadzać w dietę zwierzęcia od 10 tygodnia życia, pod warunkiem, że cielę zjada około 1 kilograma mieszanki treściwej dziennie.

Pasze stałe

Po 70 dniu życia, aż do ukończenia pół roku, cielęta żywi się wyłącznie paszami stałymi. Parametry mieszanki wyglądają następująco: 1-2 kg paszy treściwej, 1-2 kg siana i 6-12 kg paszy objętościowej soczystej. Jednym z warunków odstawienia preparatów mlekozastępczych, jest uzupełnienie żywienia premiksami mineralno-witaminowymi. Taki sposób odchowu pozwala liczyć na rozpoczęcie użytkowania rozpłodowego zwierzęcia w wieku około 15 miesięcy, przy wysokości w kłębie wynoszącej 123 cm i masie ciała przekraczającej 360 kg.

Błędy przy odpoju

Choć prawidłowy odpój nie jest skomplikowaną procedurą, wciąż popełnia się błędy, które w przyszłości wpływają na ilość biegunek czy powstawanie chorób układu oddechowego. Do najważniejszych błędów można zaliczyć:

  • Odpój z wiadra – w tej sytuacji cielę pobierając pokarm płynny nie przybiera prawidłowej pozycji. Efektem jest nadmierne tempo pobierania pokarmu oraz nieprawidłowe działanie rynienki przełykowej.
  • Tempo pobierania pójła – prawidłowe oszacowanie tempa skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem dostępnej laktozy oraz ogranicza ryzyko wystąpienia biegunki pokarmowej.
  • Złe preparaty mlekozastępcze – kupowanie tańszych rozwiązań wiąże się z ryzykami. Warto inwestować w substancje, które w swoim składzie mają jak najmniej komponentów roślinnych.

Odpowiednie preparaty wspierające prawidłowy rozwój cieląt zakupić można w internetowych sklepach rolniczych lub giełdach towarowych w Polsce.

You May Also Like