Kombajn do ziemniaków, czy tradycyjna kopaczka?

Zbiory ziemniaków na dużą skalę wymagają użycia profesjonalnych maszyn rolniczych, których niezawodność oraz funkcjonalność pozwolą w bezpieczny i efektywny sposób wykonać zadanie. Zarówno kopaczki do ziemniaków, jak i kombajny są urządzeniami, znajdującymi zastosowanie w rolnictwie, jednak różnice pomiędzy nimi sprawiają, że sposób ich użycia odpowiada konkretnym potrzebom. Rolnicy, którzy wykorzystują w swoich gospodarstwach maszyny rolnicze, coraz częściej zamawiają części do ciągników, części do Ursus oraz maszyny rolnicze przez Internet. Internetowy sklep rolniczy to bardzo wygodne rozwiązanie, jednak przed wyborem maszyny, spełniającej potrzeby gospodarstwa warto poznać różnice w przeznaczeniu oraz dostosować rodzaj urządzenia do potrzeb uprawy.

Kopaczka do ziemniaków – zastosowanie

W niedużych gospodarstwach rolniczych o powierzchni upraw do 1 ha sprawdzają się praktyczne urządzenia, takie jak kopaczki do ziemniaków. Użytkowane najczęściej przez rolników, którzy uprawiają warzywa w celach  prywatnych kopaczki do ziemniaków mogą być:

  • przenośnikowe,
  • wibracyjne,
  • z rozrzutnikiem gwiazdowym

O ile kopaczki z rozrzutnikiem gwiazdowym są najmniej wydajne, o tyle nowoczesne, jednorzędowe kopaczki wibracyjne stosowane są efektywnie, a po zmianie lemiesza wyorującego mogą posłużyć do wydobycia roślin korzeniowych, takich jak marchew, buraki lub cebula. Kopaczki są maszynami rolniczymi prostymi w budowie, lekkimi, a więc niewymagającymi sporej inwestycji. Gleba musi być dla nich przygotowana, dobrze odsiewalna. Małe gospodarstwa korzystają również z jednorzędowych kopaczek przenośnikowych, najczęściej wykorzystywanych przy zbiorach wczesnych odmian ziemniaków oraz przy pracach wczesnych. Kopaczki charakteryzują się niskim poziomem niszczenia bulw. Dwurzędowe kopaczki przenośnikowe są wyposażone w nowoczesne części rolnicze, jak powlekane odsiewacze.

Kiedy wybrać kombajn do ziemniaków?

W dużych gospodarstwach rolnych, produkujących znaczne ilości ziemniaków, kombajn do ziemniaków sprawdza się lepiej, przyczyniając się do kilkukrotnego zmniejszenia pracochłonności przy zbiorach. Nowoczesne kombajny jednorzędowe przenośnikowe są maszynami, wyposażonymi opcjonalnie w mechanizmy separujące, workujące lub platformy do okresowego magazynowania skrzynek lub worków. Nowoczesne rozwiązania, stosowane podczas wykopywania, przemieszczania oraz przechowywania zbiorów zapewniają mniejsze straty, spowodowane uszkodzeniami bulw. Kombajny są urządzeniami, które można wyposażyć w możliwość zbirów buraków, marchwi lub cebuli, jednak i w tych przypadkach zastosowanie znajdują przy dużych uprawach, powyżej 1 ha. Zarówno kopaczki, kombajny jaki i inne maszyny rolnicze, jak kosiarka bębnowa, śrutownik bijakowy wpływają na nowoczesne, efektywne wykonywanie prac w rolnictwie. Kosiarka rotacyjna, podobnie jak kopaczka lub kombajn pozwala zwiększyć efektywność przy zmniejszeniu nakładów pracy.

You May Also Like