Odpowiednie przygotowanie gleby uprawnej przed zimą

Większość ludzi nie związanych z rolnictwem wyobraża sobie żniwa jako koniec sezonu rolniczego.

Nic bardziej mylnego. Zaraz po zebraniu plonów rolnicy rozpoczynają przygotowania do kolejnego sezonu. Najważniejszym elementem jest przygotowanie gleby pod kolejną uprawę. Jest to element szczególnie ważny ze względu na to, iż czynności podejmowane późnym latem lub wczesną jesienią mają bardzo znaczący wpływ na plony jakie zostaną osiągnięte w kolejnym roku. W dalszej części tekstu zostaną przedstawione przykładowe technologie oraz elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Dlaczego przygotowanie gleby jest ważne?

Już od najdawniejszych czasów człowiek poszukiwał sposobów na zmaksymalizowanie plonów. Jedną z pierwszych technik służących do osiągnięcia tego celu była tak zwana trójpolówka. Jednym z elementów tej metody było pozostawienie części pola nie uprawianej przez jeden sezon, którego celem było poprawienie żyzności gleby. Spadek żyzności spowodowany jest faktem, iż rośliny uprawiane na danym stanowisku pobierają składniki mineralne zawarte w glebie, co z kolei skutkuje jej wyjałowieniem. W miarę rozwoju nauki i technologii starano się wyeliminować okres w którym gleba nie nadaje się do użytku. Rezultatem tego zostało wprowadzenie szeregu czynności mających za zadanie poprawę jakości gruntów uprawnych. Jednym z elementów decydujących o jakości jest zawartość azotu w glebie. Pierwiastek ten jest głównym elementem budulcowym tkanek wszystkich roślin a jego obecność w glebie ma znaczący wpływ na  budowie tkanki roślinnej, kwitnienie i owocowanie.

Zabiegi stosowane przed zimą.

Jak wyżej wspomniano uprawa roślin powoduje spadek składników mineralnych w glebie. Na uzupełnienie tych niedoborów najlepszym czasem jest okres po żniwach. W tej części artykułu chciałbym zwrócić uwagę na dwa naturalne sposoby które należy wykonać przed nastaniem zimy. Pierwszym z nich jest naturalny obornik. Ma on bardzo dużą zawartość azotu który jest bardzo łatwo wchłaniany do gleby, natomiast ze względu na dość długi rozkład musi być dostarczony jesienią. Warunkiem koniecznym, który zmaksymalizuje użyźnianie gruntu o ten składnik jest orka. Zabieg ten ma na celu wymieszanie tego naturalnego nawozu z ziemią i bardziej równomierne rozprowadzenie składników mineralnych. Orka być wykonana nie później niż 12 godzin od nawożenia gdyż, azot jest uwalniany do atmosfery w postaci amoniaku.

Wadą wyżej wymienionego sposobu jest problem z dostępnością. Nie znajdziemy go w żadnym sklepie rolniczym czy na  polskich giełdach towarowych. Alternatywą, która rozwiązuje problem dostępności jest stosowanie poplonu. Technika ta polega na sianiu roślin podczas okresów pomiędzy produkcyjnymi uprawami, której plonów nie zbieramy. Wzbogacenie gleby o tkankę roślinną, która na skutek procesów gnilnych dostarcza do gleby składników organicznych. Wiele roślin takich jak koniczyna wiąże azot znajdujący się w atmosferze dzięki czemu, po wykonaniu orki dostarcza go do gleby. Wartym wspomnienia jest fakt, że wiele roślin wpływa oczyszczająco na glebę zabijając szkodniki i inne drobnoustroje. Zakup nasion odpowiednich roślin nie stanowi problemu, gdyż można je znaleźć chociażby na internetowej giełdzie rolnej.

O czym warto pamiętać?

Bardzo łatwo można zauważyć, iż istotnym elementem prac przygotowawczych jest orka, która musi być wykonana w odpowiednim czasie. W związku z tym warto zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie sprzętu. Istotną rolę może w tym przypadku odgrywać zaopatrzenie w części zamienne do ciągników oraz części do pługów, które pozwolą na szybkie usunięcie awarii i dokończenie prac na czas. Jeśli jednak zaskoczy nas awaria elementy zamienne można w szybki sposób zakupić w internetowym sklepie rolniczym. Ważnym odnotowania jest również fakt, iż zamienniki części oryginalnych są dużo łatwiej dostępne niż ich oryginalne odpowiedniki, co znacząco może przyspieszyć czas ich dostawy.

You May Also Like