Rolnictwo ekologiczne – na czym polega?

W ostatnich latach dużą karierę robią tzw. produkty ekologiczne. Z konsumentów staliśmy się prosumentami, którzy chcą wiedzieć co kupują i dbają o jakość produktów, zwłaszcza produktów spożywczych. Dzięki takim zachowaniom, coraz większe znaczenie zaczęło odgrywać rolnictwo ekologiczne.

Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne nazywane rolnictwem biologicznym, w którym nie są stosowane chemiczne środki ochrony roślin oraz nie stosuje się sztucznych nawozów, jak w przypadku tradycyjnych upraw. W produkcji zwierzęcej do żywienia zwierząt stosuje się pasze pochodzące z rolnictwa ekologicznego oraz zapewnia naturalne warunki do rozwoju zwierząt.

W rolnictwie ekologicznym wykorzystuje się naturalne środki do wyprodukowania żywności. Zarówno uprawa roślin jak i chów zwierząt odbywają się w obiegu materii organicznej, a brak zastosowania chemicznych środków, poprawia jakość produkcji.

Uprawa roślin w ekorolnictwie

Nawożenie – to jedno z najistotniejszych elementów w produkcji roślinnej. Do optymalnego wzrostu i rozwoju, rośliny potrzebują dostarczenia odpowiedniej dawki azotu, fosforu i potasu w określonym czasie. Braki tych pierwiastków w glebie znacznie zmniejszą plon, a tym samym opłacalność produkcji.

W rolnictwie ekologicznym zamiast sztucznych nawozów wykorzystuje się naturalny nawóz jak: obornik, gnojówkę, gnojowicę, czy kompost. Dobrym sposobem na poprawę żyzności gleby jest zaoranie jesienią młodego zboża ozimego, dzięki czemu wzbogacimy glebę w próchnicę. Wykorzystuje się również nawozy mineralne: popiół drzewny, bazalt, kreda nawozowa, gips oraz nawozy organiczne: kora drzewna, trociny, skorupy po jajach czy osady ze zbiorników wodnych.

Ważnym elementem ekorolnictwa jest stosowanie płodozmianu (stosowanie naprzemiennie różnych gatunków roślin w kolejnym okresie wegetacyjnym np. sianie zboża po roślinach motylkowych, które dzięki długiemu systemowi korzeniowemu zostawiają dużo resztek pożniwnych, wzbogacających glebę w składniki odżywcze), który umożliwia zachowanie odpowiedniego poziomu próchnicy w glebie, chroni przed chwastami, chorobami i szkodnikami.

Ochrona roślin – polega głównie na zapobieganiu powstawaniu i rozwijaniu się szkodników, chorób i wzrostu chwastów. Profilaktycznie stosowane są zabiegi agrotechniczne, aby nie dopuścić do np. zarażenia roślin chorobami czy zachwaszczenia plantacji. W rolnictwie ekologicznym stosuje się również odmiany roślin bardziej odporne na choroby i szkodniki z jednoczesną stabilnością plonu. Odpowiednia uprawa i pielęgnacja roślin zapewniają pożądany wzrost i rozwój roślin sprawiając, że plantacja będzie bardziej odporna na ew. szkodniki czy choroby.

W ochronie roślin dużą rolę odgrywa płodozmian, który należy bardzo dokładnie zaplanować. Należy unikać zbyt częstej uprawy tego samego gatunku roślin po sobie, aby nie zubożyć gleby i nie dać możliwości rozwoju chorób i szkodników występujących na tym samym gatunku roślin w kolejnym sezonie.

Ekologiczna hodowla zwierząt.

Ekorolnictwo w produkcji zwierzęcej polega na żywieniu zwierząt paszami pochodzącymi z gospodarstw ekologicznych. Pasze powinny być dobrej jakości i zapewnić zwierzętom odpowiedni wzrost i rozwój. Zakazane jest stosowanie antybiotyków i hormonów wzrostu.

Rozmnażanie zwierząt powinno odbywać się metodami naturalnymi. Zabronione jest utrzymywanie zwierząt na uwięzi jednak w małych gospodarstwach dopuszczalne jest wiązanie bydła pod warunkiem dostępu do wybiegów i pastwisk. Budynki inwentarskie powinny zapewnić zwierzętom odpowiednią ochronę – optymalny poziom temperatury, świeżego powietrza i wilgotności.

Wszelkie elementy, czyli maszyny rolnicze, części i narzędzia niezbędne do prowadzenia ekologicznego gospodarstwa, można znaleźć w dobrych internetowych sklepach rolniczych. Warto odwiedzać także internetowe giełdy rolne i śledzić giełdy towarowe w Polsce, by nie przegapić cenowych okazji, obserwować trendy, a także znaleźć miejsce do sprzedaży swoich plonów. 

You May Also Like