Bezpieczne gospodarstwo rolne

Praca w rolnictwie wiążę się z ogromnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Według KRUSu, najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie jest lekceważenie, lub niedostrzeganie zagrożeń, a także nieznajomość, lub ignorowanie przepisów bezpiecznej pracy. Jak temu zapobiec? Czym powinno charakteryzować się bezpieczne gospodarstwo rolne?

Jakie zasady powinno się przestrzegać w bezpiecznym gospodarstwie rolnym?

 •        Środki należy kupować tylko u sprawdzonych producentów i bezpiecznie zapakowane w oryginalnych opakowaniach z etykietą w języku Polskim.

 

 •        Nowo nabyty sprzęt rolniczy musi posiadać znak c∈ i deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami, a także instrukcje obsługi w języku Polskim.

 

 •        Przed uruchomieniem jakiejkolwiek maszyny rolniczej sprawdzić jej stan techniczny i wyposażenie, zwłaszcza w elementy ochronne. W ciągniku czy w kombajnie sprawdzić poziom poszczególnych płynów i tym podobne. W przypadku awarii ciągnika, trzeba poszukać zamiennych części do ciągnika, które w razie potrzeby można zamówić w internetowym sklepie rolniczym.

 

 •        Ruchome elementy maszyn rolniczych i innych urządzeń gospodarczych na przykład: koła pasowe, zębate i łańcuchowe, łańcuchy, wały, przykładnie, aktywne części zespołów roboczych i tym podobne – w wypadku, gdy nie muszą pozostawać odsłonięte ze względu na swoją funkcję, powinny być wyposażone w osłony lub inne urządzenia zabezpieczające, albo zabudowane. Wały przegubowo-teleskowpowe, powinny zostać osłonięte na całej długości osłoną stałą pełną. Wały WOM czy WPM powinny mieć tzw. osłony kielichowe.

 

 •        Zakazany jest demontaż osłon fabrycznych w maszynach i urządzeniach i ich działanie bez osłon.

 

 •        Środki ochrony roślin należy przechowywać w specjalnym, oznakowanym pomieszczeniu ze sprawną wentylacją i oświetleniem, zamkniętym na klucz, w oryginalnych opakowaniach.

 

 •        Osobom niepełnoletnim nie wolno pracować przy maszynach rolniczych, ani ich obsługiwać.

 

 •        Rolnik w czasie pracy powinien posiadać nie tylko ubranie robocze, ale także ochronne, rękawice, obuwie, gogle, maskę na nos i usta.

 

 •        Zabronione jest przechowywanie środków w domach, garażach, stodołach czy tego typu budynkach.

 

 •        Pozostałości po pestycydach, takie jak ich reszki, czy puste opakowania, należy zwrócić do sklepu.

 

 •        Niedopuszczalne jest dokonywanie własnych, prowizorycznych przeróbek przy wszelkiego typu instalacjach elektrycznych.

 

 •        W przypadku pomieszczeń gospodarskich trzeba stosować przewody izolowane, w ochronnej powłoce, a inne elementy zasilania elektrycznego, również powinny zostać wyposażone w wszelkie zabezpieczenia przed wilgocią czy żrącymi gazami.

 

 •        Przewożone po drogach publicznych materiały nie mogą zasłaniać urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych pojazdu i muszą być umieszczone i przymocowane w sposób bezpieczny dla wszystkich użytkowników drogi. Rozmiary zgodne z przepisami ruchu drogowego to maksymalna wysokość mierzona od powierzchni drogi, która wynosi 4 m i maksymalna szerokość, czyli 2,5 m.

 

 

Dzięki powyższym zasadom, możemy uczynić nasze gospodarstwa bezpieczniejszymi zarówno dla nas samych, jak i wszystkich ich pracowników, czy naszych bliskich.

You May Also Like