Do czego służy brona polowa?

Brona polowa to stosunkowo prosta w budowie maszyna rolnicza, bez której ciężko wykonywać prace związane z uprawą roślin w gospodarstwie. Działa na powierzchni gleby i w warstwie przypowierzchniowej głębokości do kilku centymetrów. Mechanizm działania opiera się na nieznacznym zagłębianiu się w glebie systemu zębów bądź talerzy, które za pomocą ruchu ciągnika przemieszczają się i unoszą glebę. Z powyższego względu wynika podział bron polowych na dwa różniące się budową zasadnicze typy: brony zębowe oraz talerzowe.

 Na co zwrócić uwagę przy zakupie brony?

Decydując się na zakup brony należy wziąć pod uwagę do jakiego typu prac będzie ona wykorzystywana. Czy zależy nam bardziej na spulchnianiu gleby czy raczej na rozbijaniu brył, czy rozcinaniu darni. W zależności od kierunku produkcji roślinnej należy też zdecydować o potrzebie zakupu bron lekkich, średnich czy ciężkich, które różnią się głębokością na jakiej pracuje w glebie ząb brony polowej czy talerz brony talerzowej. Warto także dobrać sprzęt do rodzaju występujących w gospodarstwie gleb, bowiem w przypadku ciężkich gleb potrzebujemy sprzętu o większej wydajności niż przy uprawie gleb lekkich. Ostatnią, lecz nie mniej istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na samą konstrukcję brony, jakość materiału, z którego wykonany jest talerz lub ząb brony polowej oraz dostępność i koszt części zamiennych.

Zastosowanie bron polowych przed siewem

Brony polowe mają szerokie spektrum zastosowań. Zdecydowanie są niezastąpione w przypadku przygotowania podłoża pod późniejszy zasiew. Stosowanie brony wczesną wiosną prowadzi do spulchnienia zasklepionej pod naciskiem zimowego śniegu gleby, a tym samym pomaga w pozbyciu się z podłoża nadmiernej wilgoci uniemożliwiającej wykonywanie prac polowych cięższymi maszynami. Tak spulchniona gleba dodatkowo szybciej się nagrzewa. Dzięki wczesnowiosennemu bronowaniu można znacznie przyspieszyć termin wysiewu ziarna.

Zastosowanie bron po siewie

Po przygotowaniu podłoża pod zasiew brona wspomaga także sam proces siewu. Wysiane siewnikiem ziarno częściowo znajduje się na powierzchni i jest narażone na działanie czynników atmosferycznych (przymrozki), co znacznie utrudnia jego kiełkowanie. Dzięki zastosowaniu brony polowej ziarno zostaje przykryte cienką warstwą gleby, która stwarza ziarnom idealne warunki wilgotnościowe i cieplne.

Brona polowa a chwasty w młodych uprawach

Bronowanie jest zabiegiem, który z powodzeniem rozwiązuje także problem zachwaszczenia młodych upraw, zwłaszcza tych wysiewanych w rzędach, jak wszelkie warzywa, kukurydza czy buraki pastewne. Wystarczy zdemontować odpowiedni ząb brony polowej, aby pozostałe mogły swobodnie przemieszczać się w międzyrzędziach roślin i unosząc znajdujące się w glebie chwasty wraz z korzeniami do góry, pozbawiać je dostępu do wilgoci i powodować stopniowe obumieranie. Brona polowa z powodzeniem wykorzystywana jest zwłaszcza do odchwaszczania upraw ekologicznych, gdzie naturalne niszczenie chwastów zastępuje środki ochrony roślin.  

Zastosowanie bron polowych po sezonie wegetacyjnym

Po zbiorze uprawy, rola brony polowej wcale nie ulega ograniczeniu. Brona, zwłaszcza talerzowa idealnie nadaje się do przygotowania gleby pod orkę. Zabieg bronowania ścierniska rozcina korzenie pozostałe w ziemi, w tym korzenie chwastów, bądź darnie w przypadku uprawy traw i roślin motylkowych. Tak przygotowana gleba jest łatwiejsza do zaorania. Po zaoraniu poletka rola brony sprowadza się natomiast do wyrównania powierzchni gleby poprzez rozbijanie brył ziemi i całych skib.

You May Also Like