Znaczenie pomiaru wilgotności zboża

zboże

Producentów zbóż czy roślin strączkowych nie trzeba przekonywać, że pomiar wilgotności ziarna i nasion jest kwestią niezwykle istotną. Nadmierne zawilgocenie zbiorów doprowadzić może do zagrzybienia lub pleśnienia nasion, co dramatycznie zmniejsza jakość produktu, a tym samym obniża możliwą do uzyskania cenę. W skrajnych przypadkach ziarno może stać się niezdatne do użytku. Wilgotnościomierz do zboża jest więc prawdziwym sprzymierzeńcem rolnika. Nowoczesne modele urządzenia mają kompaktowe rozmiary, są mobilne i proste w obsłudze, a dzięki możliwości umieszczenia próbki w zbiorniku i natychmiastowego dokonania pomiaru, bez konieczności dodatkowych zabiegów, analiza może zostać przeprowadzona nawet bezpośrednio na polu. Dzięki dużej uniwersalności wilgotnościomierzy do zboża, są one urządzeniami kupowanymi zarówno przez producentów, jak  i skupy oraz przetwórców ziarna.

Na rynku dostępne są zarówno mierniki do pomiaru wilgoci w jednym konkretnym typie zbiorów (np. wilgotnościomierze do kukurydzy), jednak zdecydowana większość urządzeń tego typu oferowanych przez producentów jest skalibrowana na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt rodzajów nasion/ziarna. Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne w gospodarstwach rolnych o zdywersyfikowanej produkcji roślinnej, które odstawiają do skupu różne rodzaje plonów zbóż czy roślin motylkowych. Wilgotnościomierz do zboża okaże się przydatny zarówno w przypadku ziarna pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia czy owsa, jak i kukurydzy czy roślin strączkowych. Wiele modeli wilgotnościomierzy pozwala na pomiar wilgotności również w przypadku nasion różnych gatunków traw.

Sposób przeprowadzenia pomiaru

Samo przeprowadzenie pomiaru jest banalnie proste, gdyż wilgotnościomierze do zboża są zazwyczaj skalibrowane fabrycznie. W celu przeprowadzenia pomiaru:

  1. Wybieramy gatunek, którego dotyczyć ma badanie (o ile urządzenie skalibrowane jest do pomiaru więcej niż jednego rodzaju zboża).
  2. Umieszczamy wystarczającą ilość ziarna/nasion w pojemniku na próbkę i zakręcamy pokrywkę.
  3. Wilgotnościomierz do zboża automatycznie przeprowadzi analizę, a jej wynik pojawi się na wyświetlaczu LCD.

Większość  mierników wyposażona jest w opcję zapisywania wyników w pamięci urządzenia.

 

uprawa

Zalety korzystania z wilgotnościomierzy do zboża

Wilgotnościomierz do zboża do urządzenie, które przynosi wiele korzyści użytkownikom, niezależnie od tego, czy są to producenci czy odbiorcy ziarna.  Możliwość kontroli poziomu wilgotności ziarna w terenie (bezpośrednio na polu) oraz w miejscu  przechowywania plonów po żniwach pozwala  gospodarstwu rolnemu na stałe monitorowanie jakości zbiorów. Dzięki przeprowadzonej analizie, możliwe jest odstawienie do skupu zboża o najkorzystniejszym poziomie wilgotności, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć strat, wynikających z potrąceń cen w skupie w przypadku sprzedaży zbyt wilgotnego ziarna. Dodatkowo, wiedza o jakości ziarna podczas przechowywania pozwala na uniknięcie rozwoju grzybów pleśniowych, czy nadmierne grzanie zboża w silosach. Dzięki temu możliwe jest długie przechowywanie większych partii ziarna przez dłuższy czas i  skorzystanie z wyższej ceny skupu w przyszłości.

You May Also Like