Przegląd siewnika Poznaniak — o czym nie możesz zapomnieć?

Rozpoczyna się pora wysiewu dla zbóż ozimych. Na pola wyruszają maszyny, których zadaniem jest umieszczenie materiału siewnego w glebie. Od ich sprawności i prawidłowego ustawienia poszczególnych elementów zależy powodzenie akcji siewnej. Wcześniej warto odpowiednio przygotować swoją maszynę, aby uniknąć ewentualnych awarii czy błędów, których późniejsze naprawienie będzie niemożliwe. Przeglądy siewnika powinny odbywać się dwa razy do roku — jesienią oraz wiosną tuż przed nowym sezonem wegetacyjnym.

Jak powinien wyglądać przegląd siewnika typu Poznaniak? 

Oględziny siewnika warto rozpocząć od przejrzenia instrukcji obsługi maszyny, która stanowi najlepsze kompendium wiedzy na temat posiadanego sprzętu. To tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje, dzięki którym można prawidłowo obsługiwać maszynę. Dotyczy to zarówno siewników Poznaniak, jak i modeli od innych producentów. Można w niej znaleźć m.in.:

  • tabele wysiewu, 
  • schematy ustawień siewnika, 
  • kontrola elementów maszyny, 
  • metody przygotowania do siewu. 

Warto zrewidować posiadane informacje z instrukcją, aby nie pominąć żadnego elementu. W trakcie kontroli największą uwagę zwraca się na elementy robocze oraz te, które uległy największemu zużyciu. Często okazuje się, że istnieje konieczność wymiany redlic, przewodów nasiennych czy mieszadła. Nie zaszkodzi również spojrzeć na stan przekładni i znaczników w układzie wydźwigowym.  

W przypadku elementów roboczych ważne jest smarowanie części ruchomych. Zaczep, wahacze lub znaczniki powinny być smarowane, gdy siewnik obsłuży co najmniej 100 ha pola. Dla piast redlic jest to około 300 ha. 

Nie zapominaj o ogumieniu

Ważnym aspektem przeglądu siewnika Poznaniak powinno być sprawdzenie stanu ogumienia. Dzięki odpowiedniej wartości ciśnienia w kołach wału zagęszczającego można osiągnąć równomierne zagęszczenie materiału siewnego na polu.  

Kolejną sprawą jest stan kółek wysiewających. Powinny być dopasowane do konkretnego ziarna, które jest wysiewane. Jeśli kółka są zużyte, to wystąpią trudności z dopasowaniem normy dla danego zboża, a więc nie będzie można uzyskać miarodajnych wyników.  5

Cały przegląd kończy się ustawieniem ilości wysiewu i sprawdzeniem, czy w wyposażeniu niczego nie brakuje. Samą regulację można przeprowadzić już na polu, tuż przed planowanym zabiegiem. 

Czym jest próba kręcona? 

W wielu materiałach źródłowych informujących, jak należy obsługiwać siewnik Poznaniak, można dowiedzieć się o tzw. próbie kręconej. To próba wstępnego wysiewu, która dokładnie wskazuje, jak wykonać prawidłową obsadę materiału siewnego.  

Sam zabieg polega na określeniu wagi ziarna, które siewnik wysypał do rynien. Odbywa się to przy konkretnej liczbie obrotów koła biegowego. Wynik należy potem porównać z normą dla wysiewu zboża. Odpowiednie przygotowanie próby kręconej zwiększa precyzję wysiewu, a co za tym idzie, ogranicza straty w materiale siewnym. Przed samą próbą rolnik musi sprawdzić, jaka liczba obrotów koła będzie optymalna dla obsiania wybranej powierzchni, np. dla 1 ara. 

You May Also Like